Day: August 23, 2022

องุ่นยาว

เรื่องของคอยล์ ที่เรานั้นควรรู้เรื่องของคอยล์ ที่เรานั้นควรรู้

บุหรี่ไฟฟ้านั้น เรื่องของคอยล์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งคอยล์นั้นค่อนข้างมีความสำคัญต่อตัว Pod บุหรี่ไฟฟ้าอย่างมาก และ สำหรับมือใหม่นั้น อาจจะยังไม่รู้ และ ยังไม่ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของ “คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า” จนทำให้บางทีนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดในการใช้งานจนทำให้เกิดความผิดพลาดเอาได้ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาทำให้ทุกคนได้รู้จักกับ เรื่องของอคยล์ที่ควรรู้ไว้ก่อน   คอยล์ต้องการการดูแลรักษาด้วยการทำความสะอาด   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การทำความสะอาด” นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะว่า การดูแลรักษาด้วยการทำความสะอาดนั้นจะทำให้คอยล์นั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในการดูแลนั้นจะต้องดูแลรักษาคอยล์ให้ดีด้วยการทำความสะอาด เพื่อที่จะทำให้คอยล์ของเรานั้นใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น และยืดอายุการใช้งานของ Pod เรามากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน   อาการสูบแล้วแสบคอ หนึ่งในปัญหาของคอยล์   ในเรื่องของ “อาการสูบแล้ว แสบคอ” นั้นเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน