Month: January 2022

เลสิก

เรื่องเข้าใจผิดของการทำ “เลสิก” ที่หลายคนนั้นยังไม่รู้เรื่องเข้าใจผิดของการทำ “เลสิก” ที่หลายคนนั้นยังไม่รู้

การทำเลสิกนั้นเป็นหนึ่งในวิธีที่ค่อนข้างที่จะช่วยให้ในการมองเห็นของเรานั้นกลับมาเห็นได้อย่างปกติ ซึ่งจะสามารถรักษาได้ด้วยการทำเลสิค แต่ว่าในเรื่องของการทำเลสิกนั้นก็ยังมีความเข้าใจผิดอย่างมากด้วยเช่นกัน และในเรื่องของการทำเลสิกนั้นยังมีอีกหลากหลายคนที่ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการทำเลสิกอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นก่อนที่เราจะไปทำเลสิกนั้นเรามาลองดูกันดีกว่าในการทำเลสิกนั้น มีเรื่องอะไรที่หลายคนนั้นยังเข้าใจผิดบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำเลสิก และ รักษาดวงตา และ การมองเห็นของแต่ละคน   การเลสิกไม่ได้มีวิธีเดียว   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการทำเลสิกนั้นหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดว่า “มีเพียงรูปแบบเดียว”   แต่ว่าในความจริงแล้วการทำเลสิกนั้นในปัจจุบันนั้นสามารถที่จะทำเลสิกได้ถึง 4 รูปแบบได้เลย ซึ่งในการทำเลสิกนั้นก็มีความแตกต่างกันโดยปัจจุบันนั้นจะสามารถทำเลสิกได้ถึง 4 รูปแบบ ซึ่งแต่ะรูปแบบนั้นก็มีความแตกต่างกัน และ มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน   การเลิกสามารถทำได้ทุกคน   การทำเลสิกนั้นหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดว่าจะสามารถทำเลสิกได้ทุกรูปแบบ แต่ว่าในความจริงแล้วในการทำเลสิกนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำได้ เพราะว่าการทำเลสิกนั้นก็มีข้อห้ามอย่างมากด้วยเช่นกัน บางคนนั้นสุขภาพตาก็ไม่อาจจะไม่เหมาะที่จะสามารถทำเลสิกได้ โดยคนที่ไม่เหมาะจะทำเลสิก จะเป็นหนึ่งในกลุ่มคน หรือ ตัวอย่างดังนี้   อายุไม่ถึง