Tag: สมัครงาน

สมัครงาน

3 สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในเรซูเม่สมัครงาน3 สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในเรซูเม่สมัครงาน

สิ่งสำคัญในการสมัครงานในยุคนี้คงหนีไม่พ้น สิ่งที่เรียกว่า “เรซูเม่” โดยเรซูเม่ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญมาก ๆ ในการสมัครเข้าทำงานในองค์ใดองค์กรหนึ่ง เนื่องจากภายในเรซูเม่ของเราจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลาย ๆ ส่วน ข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณมีความสามารถที่ตรงตามกับตำแหน่งงานที่สมัครหรือไม่ หากว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการ และมีเรซูเม่ที่น่าสนใจ ก็จะได้รับโอกาสในการร่วมงานกับองกร์นั้น ๆ ดังนั้นการให้ความสำคัญกับเรซูเม่จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ  สิ่งที่ควรให้ความสำคัญในเรซูเม่สมัครงาน  เรซูเม่ต้องกระชับ ได้ใจความ และจบภายใน 1 หน้ากระดาษ  การเขียนเรซูเม่ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าประวัติส่วนตัวนั้น เป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานควรให้ความสำคัญ โดยเรซูเม่ของคุณควรที่จะมีการทำออกมาให้ดี มีความกระชับ และได้ใจความที่ครบถ้วนภายใน 1 หน้ากระดาษ เนื่องจากเรซูเม่ไม่ใช่รายงาน หรือข้อสอบ ดังนั้นจึงไม่ควรทำออกมาหลาย